fbpx

Čo všetko PZP auta pokrýva a ktoré pripoistenia sa oplatí využiť?

Sychravé počasie, dážď, sneh a mokrá vozovka každoročne zapríčiňujú zvýšenú nehodovosť. Mať v zálohe adekvátne krytie sa preto vyplatí, na čo myslí aj naša legislatíva. Každé vozidlo zúčastňujúce sa cestnej premávky s prideleným evidenčným číslom musí zo zákona disponovať povinným zmluvným poistením. 

Čo všetko však toto poistenie pokrýva a ktoré pripoistenie stojí za zváženie?

Výber začnite kompletným PZP porovnaním

Povinné zmluvné poistenie je typom poistenia zodpovednosti za možné škody a následky, ktoré môže spôsobiť používanie motorového vozidla. Medzi najčastejšie škody a následky samozrejme radíme škodové udalosti a havárie, ktorých následky do určitej miery kryje vhodne zvolené PZP poistenie.

Rozdielne poisťovne vám ponúkajú rôzne typy poistiek za rôzne sumy. Pre najvýhodnejší výber produktu je preto vhodné urobiť si kompletné PZP porovnanie online a podľa toho si vybrať.

Čo pokrýva PZP?

PZP sa týka hlavne škôd spôsobeným tretím osobám, a teda krytie nespadá na vaše vozidlo ani posádku vášho auta. PZP má za úlohu pokryť náklady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní vami zapríčinených škôd na cudzom vozidle. Preto, ak nie ste tým, kto zapríčinil nehodu, je dôležité, aby mala druhá strana PZP uzatvorené s dobrou poisťovňou. 

Väčšina poistencov vždy hľadá dobrý pomer ponuky a ceny. Ak teda chcete vedieť, ktorá poisťovňa má aj pre vás najvýhodnejšiu cenovú ponuku, pomôže vám prehľadná PZP kalkulačka.

PZP kompenzuje poškodenej strane:

 • škody na zdraví a náklady na liečbu
 • náklady vzniknuté usmrtením osôb a odškodnenie pozostalých
 • poškodenie, zničenie i odcudzenie majetku následkom poistnej udalosti
 • právne zastupovanie poškodených
 • ušlý zisk fyzických i právnických osôb
Zdroj: JC_STOCKER/Shutterstock.com

Čo sa stane ak si PZP nezaplatíte?

Uzatvorené PZP platí na území Slovenska a v krajinách, kde platí zelená (biela) karta. Ak by ste sa rozhodli vyhnúť sa tejto zákonnej povinnosti, výška pokuty pri zistení tohto nedostatku môže byť až 3319,39 €, Taktiež výdavky vzniknuté druhej strane pri nehode hradíte sami.

PZP nepokryje náklady na:

 • škody na vlastnom vozidle
 • škody spôsobené posádke vlastného vozidla
 • škody spôsobené blízkym osobám poistníka
 • škody vzniknuté pri motoristických súťažiach či pri práci
 • škody vzniknuté pri vojnovej alebo teroristickej udalosti

Pre ochranu vlastnej osoby, posádky alebo vozidla je potrebné si priplatiť k PZP pripoistenie alebo zvoliť havarijné poistenie.

Aké typy pripoistenia k PZP poznáme?

 • Pripoistenie sedadiel a úrazové pripoistenie k PZP dokáže kryť úrazy spôsobené škodovou udalosťou, trvalé následky z nich a tiež smrť v dôsledku tejto udalosti. Môžete ho zamerať iba na vodiča alebo celú posádku.
 • Pripoistenie skiel a čelného skla k PZP kryje poškodenia skiel, dokonca aj pri odletení kamienka na ceste a tiež krádež skiel.
 • Pripoistenie stretu a kontaktu so zverou k PZP sa väčšinou zameriava na krytie škôd spôsobených poľovnou zverou.
 • Pripoistenie škôd vzniknutých živlami k PZP sa zameriava na škody vzniknuté požiarmi, lavínami, záplavami, bleskom a podobnými živlami.
 • Pripoistenie škôd spôsobených výtlkmi k PZP väčšinou pokrýva náklady na opravu pneumatík, diskov či dokonca nastavenie novej geometrie v dôsledku zlého stavu vozovky.
 • Pripoistenie batožiny k PZP vám pomôže pri odcudzení alebo strate batožiny z uzamknutého vozidla.
 • Pripoistenie odcudzenia a krádeže k PZP je vhodné, ak sa obávate, že vám  bude auto odcudzené.
 • Pripoistenie právnej asistencie a pomoci k PZP pomôže hlavne vodičom, ktorí sú často na cestách a mohli by potrebovať právne poradenstvo v dôsledku svojho konania ako vodiča.

Podmienky uzatvorenia pripoistení k PZP je potrebné si vždy overiť s vybranou poisťovňou nakoľko každá poisťovňa má na plnenie krytí vlastné podmienky.

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Nechajte nám svoju odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená