fbpx

Poznáte tieto vlastnosti a výhody priamočiarych pohonov TMP?

V rôznych odvetviach priemyslu sa využíva množstvo zariadení v závislosti od konkrétneho odvetvia. Patria sem aj priamočiare pohony.

Samosvornosť a synchrónne zdvihy

Ak pri svojom podnikaní takéto pohony využívate a potrebujete si zadovážiť ďalšie, či už pri rozširovaní výroby, alebo ako náhradu za zastarané kusy, mohli by vás zaujímať kvalitné priamočiare pohony TMP. Využijete ich všade tam, kde je pri dostatočnej tuhosti potrebné vykonávať kontrolované a riadené (ako inak) priamočiare pohyby ako zdvih, posunutie, či vyklopenie.

Ich výhodou je bezpečná prevádzka vďaka samosvornosti pohybového mechanizmu po zastavení motora. Užitočnou vlastnosťou je taktiež to, že mechanickým prepojením je možné použiť viacero jednotiek a dosiahnuť pritom presný synchrónny zdvih. A to bez ohľadu na to, či sú jednotky zaťažené rovnako, alebo nie.

Autor: Factory_Easy / Shutterstock.com

Rôzne možnosti vlastnej konfigurácie

Využitie pohonných jednotiek nie je obmedzené ani polohou, keďže sú funkčné vo všetkých polohách. Hranaté teleso má montážne otvory na dvoch stranách v smere skrutky. Umožňuje tak ideálnu montáž na hnané zariadenie a pripojenie rôznych prvkov, akými sú motory, prevodovky a rôzne konštrukčné prvky.

Po konštrukčnej stránke sú pohony založené na závitovkovom prevode a pohyblivej skrutke s trapézovým závitom. Čo sa prevedení tohto závitovkového prevodu týka, dodávajú sa v dvoch. Štandardný prevod SP, pri ktorom na jednu otáčku závitovkového hriadeľa vykoná skrutka axiálny zdvih 1 mm. Alternatívou je prevod L, pri ktorom na jednu otáčku závitovkového hriadeľa vykoná skrutka axiálny zdvih 0,25 mm.

Maximum dovolených otáčok závitovkového hriadeľa je 2500 otáčok za minútu. Maximálny zdvih, pre ktoré sa pohonné jednotky dodávajú, môže byť rôzny a záleží od požiadaviek zákazníka. A v prípade dodania vcelku s elektromotorom sa dodáva aj medzikus podľa elektromotora.