fbpx

Emócie, ktoré vo vás prebývajú sú zrkadlom toho, aké sú vaše myšlienky a stav

Život je ako dúha. Hrá mnohými farbami.  Rozmanitosť farieb, akými život maľuje je široká. Jeho farby sú pestré, avšak občas aj tmavé.  Farebnosť života si tvoríte vy sami svojimi myšlienkami, ktoré vo vás vyvolali rôzne emócie. Avšak život zariadil všetko tak, aby vaše vnútro malo možnosť spoznať každý odtieň vašich emócii. 

Emócie tvoria neoddeliteľnú súčasť základov vášho bytia

Emócie sú nevyhnutnou súčasťou vašej existencie. Dávajú vášmu životu dôležitý význam. Vďaka emóciám dokážete precítiť životné situácie, ktoré sa vo vašom živote odohrávajú. Nie však vždy ide len o odohraté situácie, ktoré vo vás vyvolávajú spomínané emócie. Častokrát sú to aj vaše predstavy, či domnienky, ktoré sú spúšťačom lavíny rôznych emócii. 

Zdroj: Kiosea39 | Dreamstime.com

Čo znamená pojem emócia

Emócia ako taká, sa dá prirovnať k hlasu, ktorý k vám hovorí na základe toho, čo ste zažili alebo ste si vyprodukovali vo svojej mysli. Tento váš hlas vo vás vyvoláva prúd pocitov, ktorý je o rôznej silovej intenzite. Toto vnútorné cítenie vo vás spustí príjemný alebo naopak nepríjemný stav vášho vnútra. Aký stav sa vo vás nabudí, závisí od toho, aká emócia v danej chvíli vo vás prevláda. 

Negatívne emócie

Strach, obavy, hnev, či smútok sú niektoré z mnohých emócií, ktoré vyvolávajú nepríjemné pocity. S určitosťou ste zažili vnútornú bolesť alebo ťažobu, ktorú ste nevedeli popísať slovami. Spúšťačom týchto pocitov bola negatívna emócia, ktorá sa do vášho vnútra dostala na základe situácie, ktorá nebola príjemná. Avšak aj pestrosť vašej mysle, nepozná hranice. Negatívne emócie si viete preto navodiť aj na základe vašej predstavy, ktorú ste si vytvorili vo svojej mysli. Častokrát ide o neopodstatnenú predstavu. 

Pozitívne emócie

Vďačnosť, láska, či potešenie sú niektoré z množstva pozitívnych emócií. Pocit šťastia, radosti a stým spojený hrejivý pocit na vašej hrudi. Poznáte to? Všetky tieto a mnoho ďalších pozitívnych emócii vo vás vyvolávajú príjemné pocity. Tieto pocity sa vo vašom vnútri zrkadlia vtedy, keď zažijete alebo si predstavujete niečo pekné. Niečo, čo vás teší a uspokojuje vaše vnútro, vaše ja. Pozitívne emócie hrajú významnú rolu pre váš život. Vďaka nim si viete dopriať vnútorný pokoj. Vnútorný pokoj je neoddeliteľnou súčasťou pre vaše šťastie a spokojnosť a to v každej oblasti vášho života.

Spolupracovať s negatívnymi emóciami je nevyhnutné

Emócie sa vo vás budú odohrávať  za každých okolností. Je však na vás, ako ich v sebe uchopíte. Tiež je podstatné naučiť sa ich prijať v sebe tak, aby vás neobmedzovali v každodennom fungovaní.  Pokiaľ však nepodchytite vaše negatívne emócie včas, môže to mať za následok, že vás ovládnu. Vaša vnútorná harmónia sa tým utláča do pozadia. Vaše fungovanie počas dňa nebudete vedieť koordinovať s jasnou mysľou. Tým sa môže stať aj to, že urobíte rozhodnutia, ktoré by vás časom mohli mrzieť. Pretože rozhodnutia, ktoré urobíte pod vplyvom negatívnej emócie majú väčšinou aj negatívne výsledky. Okrem vášho nezdravého fungovania počas dňa sa naštrbia aj vzťahy s vaším okolím. Vašu mrzutosť spôsobenú negatívnymi emóciami totiž prenášate aj na vaše okolie. Váš spánok sa častokrát stáva trhaný. Nedostatočne kvalitným spánok je jedným z aspektov straty vašej životnej energie. Pokiaľ sa však naučíte spracovávať vaše negatívne emócie, tak sa dokážete vyhnúť zbytočným problémom. Vedzte, že s nezaťaženou mysľou ide v živote všetko ľahšie. 

Ako sa naučiť spolupracovať so svojimi negatívnymi emóciami?

Jedným zo spôsobov spolupráce s vašimi negatívnymi emóciami je pozitívne myslenie. Avšak pokiaľ ste zatemnený negatívnymi myšlienkami, tak je ťažké sa navodiť na tú správnu nôtu bez pomoci. Práve preto je načase zaradiť do vašich každodenných návykov meditáciu, ktorá je veľkým pomocníkom. S pomocou meditácie uvoľňujete svoju myseľ na príjem pozitívnych myšlienok. Okrem trénovania mysle má meditácia aj pozitívne účinky na vaše psychické a aj fyzické zdravie.

Na tréning mysle a spracovanie negatívnych emócií je odporúčaná meditácie mindfulness. Táto meditácia je zameraná na vnímanie vášho dychu, uchopenie a reguláciu vašich negatívnych emócií. Pomáha zvládať  stres a navodí vašu myseľ na život v prítomnom okamihu. S pravidelným cvičením mindfulness meditáciou, dokážete uvoľniť priestor vo svojej mysli na pozitívne myšlienky. Negatívnym emóciám tak uberiete na sile a tým date priestor vašej vnútornej harmónii. Práve spomínaná vnútorná harmónia je základňou pre vašu spokojnosť, zdravé medziľudské vzťahy a napredovanie vo vašom pracovnom živote.

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Nechajte nám svoju odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená