fbpx

Ako založiť spoločnosť s ručeným obmedzením v kocke

Akékoľvek podnikateľské aktivity podliehajú povinným administratívnym úkonom a povoleniam. Inak tomu nie je ani v prípade založenia s.r.o., no v priebehu pár rokov došlo k výrazným zmenám! O ktoré konkrétne ide? Dozviete sa v nasledujúcom texte!

Spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke s.r.o. ako právnická osoba patrí v Slovenskej republike medzi jeden z viacerých druhov obchodných spoločností. Ide o kapitálovú spoločnosť a jej charakter spočíva v základnom imaní, ktoré je povinne tvorené z vkladov spoločníkov tzv. základné imanie.

Základné imanie spoločnosti teda tvoria vopred stanovené vklady spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za záväzky celým svojím majetkom (tzv. majetková zodpovednosť). Samotní spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania. Respektíve len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, tak ako vyplýva z jej názvu (obmedzené ručenie).

Podľa zákona spoločnosť môže založiť minimálne jedna osoba (fyzická alebo právnická), maximálne však päťdesiat spoločníkov. Väčšinou za účelom podnikania prípadne na iný účel (vykonáva záujmovú činnosť nie na dosiahnutie zisku).

S.r.o. a rok 2019 – základné informácie

Prvým, veľmi dôležitým, no často aj podceňovaným krokom je výber, respektíve vyhľadávanie voľných obchodných mien. Tie nesmú byť totožné, foneticky ani vizuálne zameniteľné s inými menami konkurenčných spoločností. Zameniteľnosť môže byť totiž žalobne, trestne stíhaná.

Pri výbere sídla spoločnosti (bytový, nebytový priestor, rodinný dom) vám už od októbra 2020 nebude stačiť len súhlas vlastníka, ale nevyhnutným bude úradne overený podpis vlastníka či väčšiny spoluvlastníkov danej nehnuteľnosti.

Pri vypracovaní zakladateľskej listiny je okrem mena spoločnosti a jej sídla potrebné uvádzať spoločníkov a predmet podnikania, základné imanie a výšku vkladu. Dôležitými osobami sa stávajú konateľ a správca vkladov.

Voľba predmetu podnikania

Pre budúceho podnikateľa je dôležité, aby si určil aký predmet podniakania plánuje vykonávať. Môže mať iba jeden alebo viacero, avšak aj v tomto prípade platí, že niekedy je menej viac. Ak si zapíše podnikateľ množstvo rôznorodých predmetov, môže sa jeho firma javiť nedôveryhodne.

Súčasťou návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra v roku 2019 je okrem iného aj doloženie oprávnenosti podnikať. Vo väčšine prípadov ide o živnostenské oprávnenie podľa živnostenského zákona. Ten ustanovuje, že na Slovensku je možné prevádzkovať tri druhy živností (podnikateľskej činnosti), ktoré tiež môžu byť predmetom podnikania s.r.o. Sú to:

  • voľné živnosti – nie je potrebná odborná spôsobilosť,
  • viazané živnosti–je potrebná odborná spôsobilosť,
  • remeselné živnosti – je potrebná odborná spôsobilosť.

Zmeny, ktoré netreba prehliadnuť!  

Dôležité zmeny nastali aj ohľadom základného imania (od roku 2016). V praxi to znamená, že zakladatelia už nemusia otvárať nový účet a vložiť naň min. 5000 eur. Potrebné už nie sú ani výpisy z banky. Stačí len písomné vyhlásenia, a to správcu vkladu.

Získanie živnostenského oprávnenia naďalej vystavuje okresný úrad (odbor živnostenského podnikania). Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by vám malo byť doručené najneskôr do 3 pracovných dní.

Výhodou však je elektronické ohlásenie voľných živností, ktoré je bezplatné, viazané či remeselné sa znížili na 7, 50 eur za každú jednu položku.

Klasické úradné prihlásenie bude možné do konca septembra 2020, potom už len elektronicky!

Pri založení s.r.o., stále platí, že nesmiete mať žiadne dlhy voči sociálnej poisťovni alebo byť vedený v registri poverení na vykonanie exekúcie. Dlhy voči zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou pri založení s.r.o. Nevyhnutným krokom je registrácia na daňovom úrade, pridelenie tzv. DIČ a aktivácia elektronickej schránky.

Ohlásenie živnosti môžete od roku 2019 vykonať niektorým z dvoch spôsobov:

  • osobne – navštívite živnostenský úrad, vyplníte papierový formulár na ohlásenie živnosti pre právnické osoby spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov, predložíte potrebné doklady (napr. spoločenskú zmluvu/zakladateľskú listinu, výučný list na preukázanie odbornej spôsobilosti), zaplatíte správny poplatok (5 eur voľná živnosť, 15 eur viazaná a remeselná živnosť),
  • elektronicky (online) – použijete elektronickú službu dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk,  k tomu budete potrebovať príslušenstvo (napr. občiansky preukaz s elektronickým čipom aktivovaný na elektronické podpisovanie – tzv. eID karta a i.), vyplníte elektronický formulár na ohlásenie živnosti pre právnické osoby, pripojíte potrebné doklady v elektronickej forme, všetko podpíšte zaručeným elektronickým podpisom a odošlete, potom už len zaplatíte správny poplatok (7,50 eur viazaná a remeselná živnosť, voľná živnosť je zadarmo).
  • tretie strany – existujú rôzne portály, ktoré vykonajú proces založenia s.r.o. namiesto vás- Takýmto portálom je napríklad aj Firmáreň.sk.

Na záver vám chceme popriať veľa šťastia a síl pri začiatkoch podnikania, ktoré bývajú väčšinou najnáročnejšie.

Našli ste chybu v článku? Napíšte nám o nej: info@slovakon.sk

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Nechajte nám svoju odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená