fbpx

Je pre vás bezpečnosť zamestnancov dôležitá? Pomôže vám ISO 45001

ISO certifikáty sú zamerané na rôzne aspekty fungovania firmy. Ich získanie má pre firmu viacero výhod. Už v procese získavania certifikátu si firma zlepšuje niektoré procesy, ktoré vplývajú na jej chod, čo ju posúva ďalej.

ISO normy nezaujímajú len potenciálnych zákazníkov

Zároveň získanie nejakého certifikátu ISO pôsobí ako určitá forma prestíže v konkurenčnom boji. A zákazníci si všímajú aj takéto veci. Aj vstup do výberových konaní prestížnych zákaziek býva často podmienený tým, že firmy, ktoré sa o zákazku uchádzajú, musia spĺňať určité ISO normy.

Autor: Panchenko Vladimir / Shutterstock.com

Existuje aj ISO norma, ktorá v prvom rade bude zaujímať potenciálnych zamestnancov, respektíve tých, ktorí už vo firme pracujú. Ide o normu ISO 45001. Čo je na nej zaujímavé pre zamestnancov? To, že sa táto norma zameriava na ochranu zdravia zamestnancov a ich bezpečnosť pri práci. A to pri všetkých činnostiach a procesoch.

Rizikom nie sú len samotné pracovné úrazy

Je samozrejmé, že samotné osvojenie si normy a získanie certifikátu ISO 45001 negarantuje, že sa vo firme nikdy nestane pracovný úraz. To nedokáže garantovať nikto nijakým spôsobom. Naopak, norma ISO 45001 očakáva, že firma bude neustále venovať pozornosť možným nebezpečenstvám a rizikám a zlepšovať tak svoj „systém“ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Práve analýza možných rizík je najlepšou prevenciou pred rôznymi incidentami. Samozrejme ak sa po odhalení rizika príjmu adekvátne opatrenia, aby boli tieto riziká minimalizované. Pracovné úrazy majú totižto aj ďalšie následky popri tom najvážnejšom, ktorým je ohrozenie zamestnancov.

Nedodržiavanie zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov môže viesť aj k sankciám zo strany úradov. A nesprávne (resp. nebezpečne) vykonávané činnosti môžu viesť aj k poškodeniu vybavenia firmy, či materiálu.

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Nechajte nám svoju odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená