fbpx

Ako postupovať, keď potrebujem úradný preklad s akreditáciou pre ruský jazyk?

O tom, že potrebujete úradný preklad, sa dozviete v úradnej (formálnej) komunikácii. Vyplýva z požiadaviek úradov a inštitúcií potvrdiť, resp. doplniť údaje o vašej pôsobnosti (stave) v zahraničí. Tieto preklady úradného styku vyhotovujú jazykoví znalci s platnou akreditáciou pre konkrétnu kombináciu jazykov. Hlavný účel týchto textov spočíva v preukázateľne a v legislatívne záväznej zhode medzi prekladom a prekladaným textom. Existujú ale nejaké špecifiká, keď vybavujeme úradné preklady z/do ruštiny?

Čo predchádza objednávke úradného prekladu?

Úradného prekladu sa dožadujeme v prekladateľských agentúrach s platnou akreditáciou pre daný jazyk. V tomto konkrétnom prípade musia znalci absolvovať jazykové skúšky vedené Ministerstvom spravodlivosti SR pre ruský jazyk. Úradný prekladateľ tak pracuje pod vlastným identifikačným číslom, preklad opatrí okrúhlou pečiatkou, prekladateľskou doložkou a so zdrojovým textom ho spojí trikolórou. Tým dokazuje svoje kompetencie na objednávanie a prípravu úradných prekladov.

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com

Ako najlepšie uskutočniť objednávku?

Výhodou dnešnej online komunikácie je, že už aj úradné preklady ruštiny objednávame emailom so všetkými dôležitými náležitosťami, avšak stále uprednostňujeme telefonickú alebo osobnú komunikáciu. Telefonicky treba pohotovo reagovať na základné otázky, ktoré majú spresniť požadovaný úradný preklad. Prekladateľovi musí byť jasné, o aký typ dokumentu a v akom rozsahu máte záujem. Predmetné dokumenty si potrebuje prejsť, preto treba rátať s ich následným zaslaním formou mailu. Získate tak presnejšiu odpoveď na cenu a termín odovzdania prekladu, resp. na špecifické situácie, ktoré prináša ruský jazyk.

Pri ruštine sme si vedomí „inakosťou“ azbuky pred latinkou, ale na odbornej jazykovej pôde musí byť tento jazyk vnímaný rovnako ako každý iný. Špecifická transliterácia alebo používanie patroným (stredných mien) nie je prekážkou, ale uznávanou črtou ruského jazyka.

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Nechajte nám svoju odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená